ZÁZRAK METYLSULFONILMETÁN

 

MSM prášok vegan

MSM prášok vegan

 

Metylsulfonilmetán (daľej len MSM) je prirodzená forma organickej síry, ktorej chemický
vzorec je CH3SO2CH3. V tejto forme je síra prítomná v prírode vo všetkých živých
organizmoch, kde pôsobí ako biologicky aktívna substancia. MSM je biely kryštalický
prášok bez zápachu, vysoko rozpustný v teplej vode a v širokej škále organických
rozpúštadiel.(1) Biologicky aktívna organická síra má neuveriteľné terapeutické a preventívne
vlastnosti. Prezentuje také kompletné medicinálne vlastnosti, ktoré sú založené na zjavných
princípoch, takže jej objavenie patrí medzi najdôležitejšie, dosiahnuté v ortomolekulárnej
medicíne v druhej polovici dvadsiateho storočia.

Asi pred štyridsiatimi rokmi boli dvaja chemici pracujúci pre celulózku a papieren Crown
Zellerbach Corporation, Dr. Stanley Jacob a Dr. Robert Herscher, požiadaní, aby našli
uplatnenie pre lignín, jeden z hlavných odpadových produktov fabriky. Prišli na to, že
oxidácia lignínu v reaktore produkuje Dimetylsulfoxid (dalej len DMSO), prírodnú formu
organickej síry. Táto, vo vode rozpustná zlúčenina, má silnú horkú chuť a je veľmi rýchlo
absorbovaná pokožkou. Robotníci, ktorí prichádzali do kontaktu s vodou obsahujúcou DMSO
si všimli, že pri potení vylučujú rovnaký pach ako má DMSO, cítili i horkú chuť v ústach.
Zdalo sa, že táto voda má aj špeciálne terapeutické účinky. Rozprávali sa mnohé príbehy o jej
zázračných liečivých a blahodarných účinkoch, ktoré ale v tej dobe nemohli byt dokázané. Je
isté, že poškodenia kože, škrabance a rany na koži, sa im hojili rýchlejšie, keď  prišli do styku
s vodou obsahujúcou DMSO. Iní robotníci si všimli, že ich problémy spojené s artritídou a
astmou sa zmierňovali po tom, co prišli do kontaktu s touto tekutinou (informácie dodané
Georgom Bergstromom).
Po tomto objave boli publikované rôzne články v USA o terapeutických vlastnostiach DMSO,
tento objav sa však nerozšíril práve kvôli jeho charakteristickej horkej chuti a nepríjemnému
zápachu. DMSO predstavoval ešte jeden problém. Jeho lokálna aplikácia mohla spôsobiť
podráždenie pokožky. Práve z týchto dôvodov sa výskumníci začali zaoberat derivátom
DMSO, ktorý by mohol byt lepšie tolerovaný. Zistili, že pri oxidácii DMSO je produkovaný
MSM, omnoho stabilnejšia organická zlúčenina síry, ktorej terapeutické účinky sú
ekvivalentné k DMSO, ale má výhodu príjemného čuchového vnemu a nevyvoláva
podráždenie.(4,8,9)

MSM je zlúcenina nachádzajúca sa v prírode ako súčasť  prirodzeného prírodného kolobehu
síry. Riasy a rôzne formy planktónu v oceáne absorbujú velké množstvá síry z vody a
transformujú ju na elementárnu formu s organickými spojivami. Ked riasy a planktón
zanikajú, ich organické molekuly sa rozkladajú prostredníctvom enzýmatických procesov,
ktoré generujú DMS (daľej len dimetylsulfát), prchavú a čiastočne vo vode rozpustnú
zlúčeninu. Táto je hromadená v stratosfére, kde pôsobením ultrafialového žiarenia oxiduje a
transformuje sa najskôr na DMSO, potom na MSM, ktoré sú vysoko rozpustné vo vode a
lahko sa koncentrujú v atmosferickej vodnej pare. Prostredníctvom dažďa sa vracajú na zem,
kde sa stávajú dôležitým zdrojom síry pre korene rastlín, ktoré ich rýchlo absorbujú a
akumulujú ich do vysokých koncentrácii. Je vedecky potvrdené, že koncentrácia DMSO a
MSM rádioaktívne označená, stúpne v v koreňovom systéme rastlín viac ako stonásobne.
Vedecké bádanie v laboratóriu dokázalo, že koncentrácia DMSO a MSM (rádioaktívne
značené), sa dá za pár hodín priamo zo sto násobiť  koreňovým systémom rastlín.(4)
Toto dokazuje, že dažďová voda obsahuje veľké množstvo MSM. Veľké množstvá MSM sa
nachádzajú v ovocí a čerstvej zelenine, v koncentrácii 1-4 mg/kg,(3) v čerstvom
nepasterizovanom mlieku, ktoré je produktom paseného dobytka 2-5 mg/kg.
Varením, počas tepelnej prípravy jedál alebo vtedy, ked surové ovocie a zelenina nie sú
skonzumované čerstvé, sa ale MSM rýchlo stráca v dôsledku svojej prchavej povahy.
Pasterizované mlieko obsahuje menej ako 0,25 mg/kg MSM, zhruba rovnaké množstvo
obsahuje mlieko umelo vyživovaných kráv.(3) Stravovacie návyky zapríčinili, že moderný
clovek je nevyhnutne postihnutý chronickým nedostatkom MSM.

V krvnom obehu dospelého človeka je prirodzená hladina MSM do 0,2 mg/kg.
Dospelý človek vylúči denne od 4 do 11 mg MSM močením. Rôzne štúdie hovoria, že
systémová koncentrácia MSM u cicavcov sa znižuje vekom, v dôsledku metabolických zmien
a zmenami stravovacích návykov.
Vedci dokázali, že existuje minimálna krvná koncentrácia MSM potrebná na udržanie
základných životných funkcii a na ochranu tkanív.(8,9) Nízka hladina MSM v našom tele
súvisia so stavmi bližšie nešpecifikovanej únavy, depresiou, zvýšenou citlivosťou na fyzický i
psychický stres a s mnohými degeneratívnymi chorobami.(5,6) MSM je nielen dôležitým
zdrojom síry, ale predstavuje tiež unikátne vlastnosti vyplývajúce zo zvláštneho chemického
zloženia a jeho biologického pôsobenia. Pre lepšie pochopenie terapeutických a
preventívnych vlastností MSM je dôležité rozlišovať medzi: “prečo ľudský organizmus
potrebuje síru” a “prečo ľudský organizmus potrebuje MSM”.

 • PREČO ĽUDSKÉ TELO POTREBUJE SÍRU?

MSM Kapsule
Po vápniku a fosfore je síra, podla množstva, v poradí tretím minerálom prítomným v
ľudskom tele. V tele dospelého človeka obsahuje priemerne 140 gramov síry,(6) ktorá je
využívaná skoro rovnomerne kožou, svalovým tkanivom a kosťami.(5)
Štruktúra proteínov
Ked rastliny absorbujú MSM z dažďovej vody, transformujú ho na sulfurované
aminokyseliny, teda na metionín a cysteín. Taurín a cystín, dalšie dva proteíny obsahujúce
síru sa syntetizujú z cysteínu. Naše telo si vytvára asi 80% aminokyselín, ktoré potrebuje,
voláme ich neesenciálne aminokyseliny. Zvyšných 20% aminokyselín, nazývaných
esenciálne, musí telo prijať  v potrave. Takto sa do tela dostane i metionín a cysteín. Poznáme
asi 28 typov aminokyselín a každý typ proteínu je zložený z unikátnej série aminokyselín
usporiadaných do špecifickej kombinácie. Dve molekuly cysteínu môžu oxidovať a spojiť  sa
prostredníctvom sírovej väzby (-S-S-).(5) Tieto väzby sú klúčovými prvkami v štruktúre
proteínov, ktoré determinujú ich formu, vlastnosti a biologickú aktivitu.
Spojivové tkanivo
Nechty a vlasy sú zložené hlavne z veľmi odolného proteínu s vysokým obsahom síry – z
keratínu. Flexibilné tkanivá, ci spojivové alebo chrupavkové, obsahujú proteíny s flexibilnou
sírovou väzbou. Kolagén je proteín, ktorý sa nachádza vo väcšej casti nášho tela a je tiež
hlavnou zložkou spojivových tkanív. Tento dodáva elasticitu koži spolu s daľším proteínom –
elastínom. V kartilagíne, glukosamíne, chondroitine a v proteoglykanoch obsahujúcich síru,
tvoria spolu s kolagénom fibróznu proteínovú substanciu, ktorá vytvára rovnakú štruktúru ako
pôvodný kolagén a robí ho flexibilným.(5, 6) Dôležitost spojivového tkaniva v ľudskom tele
spocíva vo funkcii spájania jednotlivých buniek. Prvý model biofyzickej regulácie popísal
prof. Pischinger, ktorý ho nazval “Systém základnej regulácie”. Táto teória bola potom ďalej
rozvíjaná prof. Heinem, ktorý popísal proteoglykany a glykosamíny, a Dr. Poppom,
biofyzikom, ktorý dokázal dôležitosť  elektromagnetického pola pri prenose genetických
informácii. Ich výskum dokázal, že mäkké spojivové tkanivo, medzibunková hmota, má ešte
aj iné funkcie, okrem štrukturálnej a spojivovej. Je dôležitá pre prenos nutričných látok a
elektrolytov, atómových a subatómových častíc
Mäkké spojivové tkanivo teda vytvára esenciálnu komunikacnú siet v našom tele, ktorej
úlohou je prenášať  cenné genetické informácie.(13,16)
Rôzni ľudia spozorovali, že v priebehu rokov spojivové tkanivá strácajú elasticitu. Je to
pravdepodobne zapríčinené nedostatkom síry, ktorý vyvoláva stuhnutie svalov a väziva a
starnutie kože, znižuje elasticitu plúcneho parenchymu a artérii. Bezpochyby sa ukončuje
prenos genetických informácii prostredníctvom jemného spojivového tkaniva.  Z tohto dôvodu
sú choroby staroby pravdepodobne zapríčinené zníženou komunikáciou medzi bunkami a
tkanivami.
Priepustnosť  bunkovej membrány
Všetky bunky (a všetky ich vnútorné orgány) sú obklopené membránami. Membrána sa
skladá z dvoch vrstiev molekúl, na jednej strane z esenciálnych mastných kyselín a na druhej
strane z aminokyseliny s obsahom síry. Aminokyseliny sú prepojené takým spôsobom, že
vytvárajú povrch, ktorý ukladá a chráni proteíny a ostatné súčasti membrány. Tieto proteíny
sú nevyhnutné pre transport rôznych nutrientov a odpadov prostredníctvom bunkovej
membrány. Môstiky ktoré obsahuje sira vytvárajú flexibilné spojenia medzi bunkami a
okolitými spojivovými tkanivami a udržujú elasticitu buniek. V prípade nedostatku síry
bunková stena tuhne a stráca svoju elasticitu. Teda transportné proteíny bunkovej membrány
sú blokované a stávajú sa menej priechodnými. Schopnosť  prenosu kyslíka a nutrientov do
tkanív a vylučovanie bunkových odpadov sa znižuje a dochádza k následnému nedostatku
kyslíka a nutrientov a k hromadenie toxickometabolického odpadu vo vnútri buniek.
Výsledkom je zníženie vitality a následný vznik degeneratívnych ochorení. Nedávne dôkladné
analýzy patológie volných radikálov odhalili, že -SH skupiny sírových aminokyselín môžu
chrániť  proteínové reťazce bunkových membrán pred oxidáciou. Štúdie Dr. Johanny Budwig
preukázali, že sírové aminokyseliny v bunkových membránach rezonujú prostredníctvom
dvojitých väzieb mastných kyselín, s následným uvolnovaním elektrónov. Tak sa vytvárajú
zhluky elektrónov, ktoré sa môžu pohybovať  pozdĺž reťazcov mastných kyselín. Na základe
celej elektrickej energie nášho tela vznikajú v tele toky elektrónov resp. el. prúd. Táto energia
je merateľná prostredníctvom úderov srdca, nervových stimulov, svalových sťahov,
jednoducho, prostredníctvom akejkoľvek chemickej a fyzikálnej reakcie prispievajúcej k
životu.

Metabolizmus
Enzýmy sú proteíny, ktoré kontrolujú základné životné funkcie, napríklad regulujú všetky
metabolické procesy nášho tela. Sírne môstíky sú zodpovedné za priestorovú štruktúru
enzýmov. Bez nich by boli enzýmy priestorovo deformované a boli by teda bez biologickej
aktivity. Nedostatok síry je príčinou zníženej produkcie biologicky aktívnych enzýmov, s
následnými poruchami metabolických procesov. Síra je dôležitá pre produkciu bunkovej
energie získavanej prostredníctvom utilizácie glukózy.
Tento element prispieva k transportu elektrónov, a co je ešte dôležitejšie, tvorí súcasť
železo/sírových proteínov v mitochondriach, energetických fabrikách buniek. Síra sa
zúčastnuje na syntéze B vitamínov thiamínu a biotínu. Tieto vitamíny sú dôležité v procese
premeny uhlohydrátov na energiu prostredníctvom spalovania glukózy. Inzulín je hormón
vylucovaný pankreasom, ktorého hlavnou úlohou je regulácia hladiny cukru v krvi. Tento plní
teda základnú funkciu v metabolizme uhlohydrátov. Každá molekula inzulínu sa skladá z
dvoch aminokyselinových retazcov, ktoré sú navzájom prepojené sírovými môstikmi (obr. 4),
tieto sú veľmi dôležité pre správne fungovanie tohto hormónu. Bez nich inzulín stráca vlastnú
biologickú aktivitu.

Primárny potravinový zdroj síry
Najrozšírenejšia teória naznačuje, že sírové aminokyseliny metionín a cysteín, sú hlavným
zdrojom síry pre človeka. Od objavenia kolobehu síry v prírode sa o tejto teórii mnohokrát
diskutovalo. Pred mnohými miliónmi rokov začali riasy v oceánoch produkovať organické
elementárne sírové zlúčeniny, ktoré viedli k vytvoreniu MSM. Táto forma biologicky aktívnej
síry sa stala pravdepodobne prvotným zdrojom síry pre všetky následne sa vyvíjajúce formy
života. Podporuje to teóriu, podla ktorej sú rozvinutejšie formy života geneticky
programované pre využívanie MSM ako zdroja síry. Teória bola neskôr podporená objavom,
že MSM môže byt absorbovaný všetkými doteraz poznanými organizmami v prakticky
neobmedzenom množstve a bez toxického efektu. To isté sa ale nedá povedať  o sírových
aminokyselinách metioníne a cysteíne, ktoré môžu byt konzumované v malom množstve, no
môžu mat toxický efekt pri požití zvýšenej dávky.(3)
Experimenty s rádioaktívne značeným MSM obsahujúcim síru, (35S) dokázali, že po jeho
požití tento uvoľnuje síru, ktorú obsahuje nielen pre to, aby vytváral kolagén a keratín,
elementy potrebné na tvorbu nechtov a vlasov, ale tiež esenciálne aminokyseliny, metionín a
cysteín, a sérumprotein. Je jednoznačné, že dôležitosť  MSM bola dlhodobo podceňovaná.
Dôvod je velmi jednoducho vysvetliteľný transformačným alimentárnym procesom u
východných národov, ktorý zapríčinil stratu väčšej časti ich prirodzenej zásoby MSM. Práve
tu vznikla definícia MSM ako “Zabudnutého nutrientu”.(6)
Ochrana sliznice
Ďaľšie experimenty s MSM s rádioaktívnymi značenými atómmi dokázali, že MSM sa
požitím viaže na sliznice. Zdá sa teda, že MSM sa riadi receptorovou sieťou na povrchu
slizničnej membrány v črevnom trakte, v urogenitálnom systéme a v dýchacom systéme,
vytvárajúc tak ochranné rozhranie medzi hosťom a externým prostredím.(4) Takéto prirodzené
interakcie predstavujú mnohé užitočné dôsledky pre naše zdravie: alergény a parazity sa
nemôžu dostať k slizniciam, toxíny oxidujú a voľné radikály sú eliminované.

 

 • ČO MÔŽE UROBIŤ METYLSULFONILMETÁN?

Nedostatok síry môže spôsobiť nedostatočnú funkčnost jednotlivých buniek, tkanív a orgánov
v našom tele. Anorganická síra sa veľmi tažko absorbuje. Organická, biologicky aktívna síra
je teda nanajvýš dôležitá pre zdravie každého žijúceho organizmu. MSM je prirodzeným
zdrojom organickej síry, ktorej príjem má blahodarné účinky na stavy konkretizované v
dalšej časti.
Chronické bolesti
Najdôležitejší objav ohľadom MSM je jeho vysoká účinnost proti rôznym druhom
chronických bolestí. V marci v roku 1999 bola publikovaná velmi dôležitá kniha s touto
tématikou: “The Miracle of MSM: the Natural Solution for Pain“ (Zázrak MSM- Prírodné
vyriešenie bolesti), štúdia založená na experimente dvoch lekárov, ktorí pracovali s MSM.
Autormi sú: Dr. Stanley W. Jacob, primár DMSO Pain Clinic v Portlande, Oregon, a docent
Oregon Health Sciences University, Prof. Ronald M. Lawrence, zakladatel International
Association for the Study of Pain (medzinárodná asociácia pre výskum bolesti) a American
Association for the Study of Headaches (americká asociácia pre výskum cefalei). V tejto
knihe obaja lekári opisujú ich dlhodobú skúsenost s používaním MSM. Spolu pozitívne
hodnotia viac ako dvadsatročnú skúsenosť s užívaním MSM pri terapii bolesti. V závere sa
zhodli na tom, že z 18000 pacientov trpiacich chronickými bolesťami, 70% pocítilo zlepšenie,
zmiernenie alebo až úplný ústup bolesti pri užívaní MSM.
Typológia bolestí úspešne liečených užívaním metylsulfátmetylu zahrňa:
– poranenia v dôsledku nehôd, popáleniny, a pod.
– osteoartritídy a reumatické artritídy
– myalgie a fibromyalgie
– lumbalgie
– cefalea, migréna
– burzitídy
– tenisový laket a iné dôsledky športovej aktivity
– syndróm karpálneho tutela
– skleróza
– cervikálne traumatizmus
– cervikokraniálny a brachiálny syndróm
– opakované poranenia alebo RSI (Repetitiv Strain Injury)
– jazvy ako dôsledok popálenín, nehôd, operácii, a pod.
Úcinok MSM proti bolesti je vysvetlený nasledovnými mechanizmami:

– MSM je prírodné analgetikum, blokuje prenos impulzov bolesti prostredníctvom nervových
vlákien (vlákna C).
– MSM blokuje zápaly a zápalové procesy, posilňuje aktivitu hormónu kortizolu,
prirodzeného protizápalového
produktu organizmu.
– MSM zlepšuje priepustnost bunkových membrán, co ovplyvňuje zlepšený prenos nutrientov
a vitamínov, a zvyšuje
úcinnosť detoxikačných a eliminacných procesov bunkového odpadu a prebytočných látok.
– MSM rozširuje cievy a zlepšuje krvný obeh. Aj toto prispieva k eliminácii odpadu z nášho
tela, co zlepšuje liecebné
procesy.
– MSM je účinný, veľmi dôležitý, ale často podceňovaný myorelaxant, pretože rôzne formy
chronickej bolesti sa zhoršujú práve kvôli neustálej svalovej tenzii.
– MSM je súčastou prirodzených obranných mechanizmov ludského organizmu, napomáha
pri regulácii metabolizmu prostaglandínov a pri vytváraní protilátok a imunokomplexov.

MSM zmiernuje a obnovuje
vytváranie krížových väzieb v kolagéne, prírodnom procese hojenia jaziev, aby sa
nevytvárali tvrdé tkanivá, ktoré sú castým zdrojom bolesti. Takáto bolest môže byt
chronická, predovšetkým v prípade jaziev po popáleninách, ktoré zaberajú väcšiu plochu
tela. MSM zlepšuje hojenie jaziev tým, že zvyšuje ich elasticitu a zjemnuje pokožku. Sú
známe senzacné prípady ludí, ktorí vdaka užívaniu masti obsahujúcej MSM skoro videli
strácanie sa svojich jaziev po popáleninách a súcasne zmizla i nimi vyvolaná bolest.
Súčinný efekt
MSM je považovaný za súčinný element pre väcšiu cast vitamínov a pre iné nutrienty –
vitamín C, koenzým Q10, všetky vitamíny B komplexu, vitamín A, D a E, aminokyseliny,
selén, vápnik, horcík a mnohé iné. MSM zlepšuje prenos týchto nutrientov do buniek, ciže im
predlžuje život.(5,6,8) Náš organizmus tak môže lepšie využit tieto elementy a zabezpeciť
vyššiu úcinnost výživových doplnkov, takže sa znižuje ich kvantitatívna potreba.
Antioxidant
MSM je silný antioxidant a výrazne znižuje hladinu volných radikálov. Volné radikály sú
molekuly a atómy charakteristické prítomnostou nepárneho elektrónu, ktoré pritahujú
elektróny zo svojho okolia. Volné radikály nie sú škodlivé všetky, bez nich by nebol možný
život, pretože sú potrebné na výrobu bunkovej energie. Pecen produkuje volné radikály pocas
rozkladu škodlivých látok, náš imunitný systém ich používa na zabíjanie vírusov a baktérii.
Ludské telo hostí antioxidacné látky blokujúce a zneškodnujúce volné radikály, i ked u
zdravého jedinca je normálna produkcia volných radikálov neškodná, v prípade ich zvýšenej
tvorby môžu byt extrémne škodlivé. Volné radikály sú schopné spustit retazovú reakciu,
ktorá môže velmi poškodit bunecné membrány a chromozómy. Psychický i fyzický stres, zlé
stravovanie, znecistené ovzdušie, tažké kovy, znecistené organické castice v pitnej vode a
jedle, radiácia a cigaretový dym sú príciny, ktoré môžu vyvolat nadprodukciu volných
radikálov. Vo všetkých týchto prípadoch potrebuje ludský organizmus zvýšený prísun
antioxidantov obsiahnutých v jedle. A jedným z nich je MSM. Ako hlavný zdroj síry je MSM
nevyhnutný pre správne fungovanie prirodzených antioxidacných mechanizmov nášho tela.
Pri neutralizácii volných radikálov používa organizmus rôzne antioxidacné enzýmy, ktoré
obsahujú sírové aminokyseliny a ktorých štruktúra a biologická aktivita je odvodená od
väzieb so sírou (S-S). MSM teda dodáva síru nevyhnutnú pre sírové aminokyseliny, metionín,
cisteín a taurín, ktoré sú považované za silné antioxidanty. Pri ich rozklade sú tiolické skupiny
(-SH) týchto aminokyselín schopné neutralizovat volné radikály.(17) Síra je zase nevyhnutná
pre tvorbu toho, co je považované za najsilnejší antioxidant – glutatiónu.(5) Ako bolo uvedené
vyššie, MSM rozširuje efekt známych antioxidacných nutrientov, akými sú vitamíny C a E,
koenzým Q10, selén, atd.(5,7)
a zdá sa, že MSM samotný má antioxidacnú funkciu.(7) Sliznica
obsahuje enzým, ktorý rozkladá väzby C-S, nazývaný liazín C-S. Niekolké štúdie tvrdia, že
MSM potom, co je naviazaný na sliznicu, pri svojom postupnom rozklade vytvára zlúceninu s
chýbajúcim elektrónom CH3SO4, ktorá je schopná neutralizovat volné radikály.(4)
Detoxikácia
Vie sa, že MSM sa rozpúšta do mnohých organických a anorganických zlúcenín.(1) Naviazaný
na sliznicu a rozštiepený na iónovú skupinu CH3SO4, MSM reaguje s toxínmi tak, že ich
deaktivuje a urýchli ich vypudenie.(4) Okrem toho zvyšuje priepustnost bunkových membrán
a tým napomáha k prísunu nutritícných látok a k eliminácii zvyškov. Prakticky MSM
drasticky zvyšuje kapacitu buniek pre vylucovanie toxických odpadov. Mnohí lekári môžu
rozhodne tvrdit, že medzi všetkými nutricnými a farmaceutickými látkami je MSM
najschopnejší detoxikant, ktorý kedy použili.
Nasledujúci prípad demonštruje vskutku neuveritelnú detoxikacnú akciu tejto látky. Jeden
mladý maliar, ktorý sa stažoval na rôzne psychické poruchy, išiel hladat pomoc do
psychiatrického inštitútu. Antidepresíva natolko zhoršili jeho stav, že sa rozhodol obrátit na
alternatívne terapie. Skúška krvi pod mikroskopom prostredníctvom HLB-testu bezpecne
preukázala, že pacient bol priotrávený tažkými kovmi a riedidlami, tento stav bol vyvolaný
farbami, ktoré používal pri práci maliara. Tento pán sa obrátil na rôznych profesionálov
tradicnej a alternatívnej medicíny. Predpísali mu tradicné lieky, homeopatické a
ortomolekulárne detoxikanty a dokonca biorezonanciu. Po roku a pol detoxikacnej liecby boli
výsledky krvných testov mierne lepšie, ale pacient, ale pacient prejavoval tažké symptómy
intoxikácie (Obrázok A).

Po dalšom roku a pol sa výsledky rozboru krvi trochu zlepšili, ale pacient prezentoval
rovnaké príznaky. Na doporucenie autora boli prerušené všetky prebiehajúce terapie a zacalo
sa s podávaním zvýšených dávok MSM (15gramov denne). Ako podpornú liecbu absolvoval
raz do týždna ayurvedske kúpele, ktoré stimulujú rozpúštanie toxických látok. Po dvoch
mesiacoch ukázala mikroskopická analýza, že pacientova krv sa vrátila do normálnych hodnôt
(Obrázok B) a sám pacient sa vyjadril, že po prvý krát od zaciatku liecby pocítil zretelné
zlepšenie svojho stavu.

Neurologické choroby
Mozog je extrémne citlivý na úcinky toxických látok z tažkých kovov a organických
zlúcenín. Mnohé z nich sa akumulujú v nervových bunkách, kde môžu vyvolat oxidacné
tažkosti s následnými neurologickými poruchami, ako sú Alzhaimerova a Parkinsonova
choroba. MSM je jeden z mála antioxidantov, ktorý prechádza hematoencefalickou bariérou.
Pôsobí preventívne pri oxidacných poruchách, pretože zvyšuje elasticitu a priechodnost
bunkovej membrány a to dovoluje bunkám vysporiadat sa s bunkovými odpadmi.
Vysoká úcinnost MSM je ilustrovaná na nasledujúcom prípade. Staršia pani trpela príznakmi
otravy, ktoré bolo zaprícinené hliníkom akumulovaným v jej mozgu, co bolo prícinou
vážnych neurologických porúch. Žena bola na šest rokov pripútaná na lôžko, neschopná
komunikácie, po celý tento cas vôbec neprehovorila. Lekári jej nedokázali pomôct, neliecili
ju, pacientka celkom závisela od starostlivosti manžela, ktorý sa jej kompletne venoval. Jeden
lekár, ktorý praktizoval prírodnú medicínu, jej predpísal dve lyžicky MSM (cca 15 gramov)
denne. MSM po prekonaní hematoencefalickej bariéry obnovil priechodnost bunkových stien
v mozgu s následným vylucovaním toxínov generovaných tažkým kovom. Potom jej
ortomolekulárny lekár doporucil kúpel v teplej vode, v ktorom sa uvolnili jednotlivé castice,
aby sa eliminovali toxíny prostredníctvom pokožky. Po dvadsiatich minútach kúpela sa žena
spontánne usmiala a povedala: “Bistu, teraz sa cítim omnoho lepšie“, toto boli prvé slová,
ktoré vyslovila po mnohých rokoch. Po niekolkých mesiacoch bola žena schopná pokracovat
v normálnom živote.(7)
Allergie
MSM zmiernuje symptómy velkého poctu alergií – potravinové, dotykové, inhalacné, a pod.
Hlavnou antialergickou vlastnostou MSM je pravdepodobne jeho schopnost naviazat sa na
sliznice a vytvorit prirodzenú ochrannú vrstvu medzi hostitelom a alergénmi. Okrem toho,
MSM tlmí alergie detoxikáciou organizmu tak, že eliminuje volné radikály a zlepšuje
priechodnost bunkových stien. Bola dokázaná priama korelácia medzi koncentráciou požitého
MSM a odolnostou voci alergénom. Rôzni autori poukázali na to, že MSM, ako inhibítor
histamínu, funguje aspon tak, ako tradicné antihistaminiká, ale bez negatívnych vedlajších
úcinkov.(5,6,7)
Autoimunopatia
MSM je velmi úcinný pri pôsobení voci zápalom spôsobeným autoimúnnymi reakciami (v
prípadoch, ked sa imunitný systém organizmu obráti sám proti sebe). Napríklad pacienti
postihnutí artritídou nachádzajú velkú úlavu po užívaní MSM. Rôzne štúdie dokázali, že
užívanie MSM redukuje degeneratívne zmeny a zápaly klbov. V jednej z týchto štúdii bolo 24
osôb so symptomatickou artritídou liecených tradicným liekom (NSAID), alebo 3 g MSM
denne. Po mesiaci obidve skupiny pocitovali rovnaké zlepšenia, co sa týka bolesti i tuhosti
klbov.(6) V inom experimente bola sledovaná skupina myší, ktorým boli vytvorené poruchy
klbov totožné s reumatoidnou artritídou.
Bádatelia zistili, že u tých myší, ktorým bola podávaná po tri mesiace voda obsahujúca 3%
roztok MSM, sa neprejavila žiadna degeneratívna zmena na klbových chrupavkách. U 50%
kontrolnej skupiny myší, ktorým bola podávaná voda z vodovodu, sa zvýšila fokálna
degenerácia klbovej chrupavky. Skoro všetky z kontrolných exemplárov (95%) prezentovalo
zápalové reakcie vo väzivovom tkanive, zatial, co v MSM skupine iba 50% zvierat
preukazovalo známky menej vážnych zápalových stavov.(8,10) Liecivý úcinok MSM bol
zjavný, vdaka jeho schopnosti zlepšit bunkovú priechodnost, umožniac tak odsun škodlivín
(kyselina mliecna, toxíny) a v tom istom case zvýšit prenos nutritívnych zložiek, co zabranuje
zvýšeniu vnútrobunkového tlaku, príciny bunkových zápalov.(5)
Iné myši, s tendenciou rozvoja autoimunitného lymfoproliferatívneho syndrómu (ALD), boli
stravované v dietetickom režime, v ktorom im bol podávaný 3% roztok MSM namiesto vody
po prvom mesiaci ich života. Priemerný vek tejto kontrolnej skupiny bol 5 a pol mesiaca,
zatial, co skupina, ktorej bol stále podávaný MSM, dosiahla vek 10 mesiacov. Skupina MSM
predstavovala zníženie reakcii antinukleárnych protilátok a znacný pokles rozvoja
lynfadenopatie, splenomegalie a anémie, co vedie k záveru, že MSM predstavuje dôležitú
ochranu proti rozvoju autoimunopatie ALD.(12)
Dalšie experimenty boli vykonané na myšiach s tendenciou rozvoja autoimunopatie typu
systémového Lupus erytematosus (LES). Tieto pokusy dokázali, že MSM dodáva úcinnú
ochranu pred i po prejavení sa príznakov. Myši, ktorým bol podávaný roztok 3% MSM vo
vode na pitie, po prvom mesiaci života vykazovali nižšiu mortalitu a poruchy pecene v
pomere k myšiam, ktorým bola podávaná normálna voda. Po siedmych mesiacoch bolo 30%
kontrolnej skupiny mrtvej, zatial, co všetky myši užívajúce MSM ešte žili. Tým myšiam,
ktoré v siedmom mesiaci života prezentovali znaky Lupusu v pokrocilom štádiu, sa zacala
podávat strava s obsahom MSM, z nich 62% sa dožilo deviateho mesiaca života, oproti 14 %,
ktorým bola podávaná normálna voda.(8)
Rakovina
Rôzne experimenty dokázali, že orálne podávanie MSM je schopné ochránit potkany pred
vznikom tumorov. V jednej takejto štúdii boli sledované potkany s nádorom mliecnej žlazy,
ktorým bola po osem dní podávaná strava s obsahom MSM. Kontrolnej skupine ale nebol
podávaný MSM. Po tomto preeliminacnom období boli všetkým potkanom podávané orálne
dávky karcinogénnych látok. Nebol zaznamenaný žiadny rozdiel v množstve tumorov v
obidvoch skupinách. Ale u potkanov, ktorým bol podávaný MSM, sa prvé nádory objavovali
cca o 100 dní neskôr ako u kontrolnej skupiny potkanov, okrem toho sa tumory stávali
karcinogénnymi po 130 dnoch, vzhladom na kontrolnú skupinu. Berúc do úvahy, že
priemerná dlžka života potkana sú dva roky, 100 dní ich života sa rovná 10 rokom života
cloveka.(8)
V inom pokuse bol potkanom podávaný MSM vo vode na pitie, vo forme 1% roztoku, pocas
celého trvania experimentu. Kontrolná skupina pila zatial normálnu vodu. Po týždni sa zacalo
so stravovacím programom a všetkým potkanom bol injekcne podaný dimetylhydrazín, látka,
ktorá vyvoláva tumory hrubého creva. Pocas deviatich mesiacov trvania experimentu bol
vznik tumorov criev štatisticky rovnaký v obidvoch skupinách, ale nádory v skupine potkanov
s MSM sa rozvíjali omnoho pomalšie ako v kontrolnej skupine. Bádatelia dospeli k záveru, že
MSM signifikantným spôsobom predlžuje cas vzniku nádorov.(8)
Parazity
Jeden z najprekvapujúcejších objavov ohladom MSM je jeho antiparazitický úcinok proti
crevným parazitom. Výskum na zvieratách dokázal tieto úcinky na laboratórnych myšiach, u
ktorých boli objavené hlísty (Entorobius) v stolici . Tieto myši boli vyživované potravou a
vodou, z ktorých 2% tvoril MSM. Po 17 dnoch fekálne skúšky preukázali, že výlucky
neobsahovali ani cervy, ani vajícka. Jednému zo skúmaných zvierat bola potom zvýšená
koncentrácia MSM v krvi, ktorá prevýšila 30 ppm (30 casti z miliona) alebo mg/kg.(3)
Výskum dotýkajúci sa ludských bytostí sa odvoláva na jedného cloveka, ktorý vypil
kontaminovanú vodu v zaostalej oblasti obsahujúcu Lambliu. Bolo mu podávané 500 mg
MSM tri krát denne pocas 14 dní. Po ôsmich dnoch pacient nepreukazoval žiadne známky
prítomnosti parazitov a vzorky stolice, urobené o týžden neskôr, boli kompletne bez
organizmov.(3) V dalšej štúdii bola Trichomonas vaginalis úspešne liecená orálnym
podávaním 1 gr. MSM denne a topickou aplikáciou MSM 5% gelu pocas jedného týždna.(3)
Dôležitá antiparazitická vlastnost MSM je pravdepodobne zaprícinená jeho schopnostou
naviazat sa na sliznice a vytvorit prirodzený ochranný povrch medzi hostitelom a parazitmi.
Je to tak, že MSM pokrýva sliznicu parazitmi nepreniknutelným povlakom, na ktorom sa tieto
nemôžu zachytit a sú jednoducho vylúcené z organizmu.(5,9) Experimenty in vitro preukázali
antiparazitický, antimykotický a antibakteriálny úcinok vyšších koncentrácii MSM. MSM
nemá teda zabranujúci úcinok voci crevným parazitom, ak sú podávané dávky nižšie ako
1mg/ml, ale má silný inhibicný úcinok v koncentrátoch od 20 mg/ml, a priamo a rýchlo zabíja
infekcné organizmy, ak je podávaný v koncentrácii 40 mg/ml. Podla Dr. Herschera sa môžu
každodenne podávat 1-2 gramy MSM na kilogram ludskej váhy bez akéhokolvek problému.
Takýmto spôsobom sa môže dosiahnut jeho krvná koncentrácia 4000 ppm (mg/kg),
vysokotoxická hodnota pre infekcné organizmy, ale neškodná pre postitela.(3)
Velký pocet lekárov prírodnej medicíny potvrdzuje, že parazity im robili nemalé starosti. Je
stále evidentnejšie, že tieto predstavujú prirodzený zdroj nepretržitej intoxikácie, ktorá sa
môže šírit v organizme a zároven poškodzovat imunitný systém. Fascinujúce je, že MSM
môže byt originálnym prírodným prostriedkom, ktorý nám dovolí chránit sa pred parazitmi.
Diabetes
Biotín, sírový vitamín skupiny B, je základným prvkom glukochinózy, enzýmu zapojeného do
procesu využitia glukózy. Síra je jedným z komponentov inzulínu, hormónového proteického
sekrétu pankreasu a základného faktora pre metabolizmus uhlohydrátov. Nedostatok síry v
potrave sa môže prejavit zníženou produkciou biologicky aktívneho inzulínu. Výskumy
potvrdili, že MSM zvyšuje prenos glukózy do buniek, pretože zlepšuje permeabilitu ich
membrán. Toto umožnuje vyrovnat hladinu cukru v krvi a obnovit normálne funkcie
pankreasu.(5)
Krce a bolesti svalov
Je dokázané, že MSM, predovšetkým v kombinácii s vitamínom C, je schopný znižovat
výskyt svalových bolestí, krcov v nohách a v chrbtici, alebo ich dokonca celkom eliminovat.
MSM je vysoko úcinný najmä u starších pacientov, u ktorých sa krce prejavujú pocas noci
alebo pocas dlhých období necinnosti. Rôzne osoby, postihnuté bolestivostou svalov alebo
klbov, zaregistrovali znacné zlepšenie, ked užívali MSM po urcitú dobu. Sú tiež známe
prípady ludí, postihnutých syndrómom karpálneho tunela, ktorí boli vyliecení MSM. Jedna
staršia pani, ktorá už mala naplánovanú operáciu oboch zápästí, zacala užívat MSM na radu
autora. Po mesiaci užívania symptómy celkom vymizli a operácia už nebola nevyhnutná.
Atléti velmi zatažení vrcholovou aktivitou sa mnohému naucili od trénerov koní a mohli
zarobit milióny dolárov. Po niekolko rokov úspešne podávali tréneri koní MSM ich
zverencom pred pretekmi kvôli prevencii svalových bolestí, i po pretekoch kvôli zníženiu
rizika krcov a zlepšeniu fyzickej formy.(4) Príznaky fyzickej únavy, ktoré sú následkom
intenzívnej závodnej atletickej aktivity, trvajú u športovcov od 8 do 10 dní, boli prekonané v
priebehu 2-3 dní podávaním 1-2 gramov MSM denne pocas šiestich mesiacov pred
závodmi.(3)
Hyperacidita a zápcha
Jedna štúdia odhalila, že aspon 75% jedincov, ktorí užívali jeden alebo viacero antacidných
liekov alebo H2 blokátorov, zaznamenalo znacné zníženie dávok alebo elimináciu všetkých
tých liekov, týžden od zaciatku užívania MSM ako dietetického doplnku. V dalšej štúdii bolo
dvadsatjeden subjektom trpiacich zápchou podávaných 500mg MSM denne spolu s 1
gramom kyseliny askorbovej. Všetky subjekty s abnormálnou crevnou funkciou sa vrátili do
normálneho stavu, ich stav sa zlepšil, pretože pokracovali v užívaní MSM.(5) Tieto štúdie
naznacujú, že MSM casto poskytuje väcšiu úlavu v prípadoch hyperacidity žalúdka a zápchy,
ako normálne predpisované produkty. Mnoho ludí potvrdilo, že jedným z najevidentnejších
liecebných úcinkov MSM spojených s jeho užívaním, je práve rýchla a dlhodobá úlava pri
hyperacidite žalúdka pri problémoch so zápchou.(7)

Plúcna dysfunkcia
MSM dovoluje lepšie okyslicovanie organizmu. Na prvom mieste zlepšuje elasticitu buniek v
plúcach, a tým dovoluje organizmu vdychovat viac vzduchu a zvýšit množstvo kyslíka,
ktorý sa dostáva do krvi prostredníctvom membrán. Na druhom mieste MSM zabranuje a
upravuje koaguláciu cervených krviniek, ked dovoluje krvi absorbovat viac kyslíka.
Zlepšenie priepustnosti bunkových membrán dovoluje bunkám celého organizmu, v ich
medziach, absorbovat viac kyslíka z krvi a vyprodukovat tak viac energie. U osôb s plúcnou
dysfunkciou môžu dôjst k enormnému zlepšeniu stavu užívaním MSM. V jednej štúdii bol
podávaný MSM siedmim osobám postihnutým plúcnou nedostatocnostou v jednotkovom
množstve od 250-1500 mg denne. Pät z nich bolo postihnutých emfysemom (rozodma plúc),
dvaja mali plúcny nádor s následným plúcnym edémom. Obaja ludia s plúcnym nádorom
pred zaradením MSM do ich stravy absolvovali chemoterapiu bez úspechu. Pred a pocas
trvania experimentu, pät subjektov s emfysemom malo za úlohu prejst vzdialenost adekvátnu
ich kapacitám. Do štyroch týždnov od zaciatku užívania MSM, všetci pacienti s touto
diagnózou aspon zdvojnásobili prejdenú vzdialenost, ktorú prešli „bez námahy“. Podla
asistujúcich zdravotných sestier a lekárov, aj dvaja pacienti s nádorom boli pohyblivejší a
zlepšil sa ich duševný stav. Najprekvapujúcejšia vec bolo úplné vymiznutie plúcneho edému
pocas piatich mesiacov trvania experimentu.(3)
Stres
Mnoho ludí, ktorí užívajú MSM tvrdia, že sa cítia lepšie, sú odolnejší a silnejší. Jedna štúdia
dokázala, že pocas celého jej trvania, 7 až 12 mesiacov, išlo o experiment na 14 ludoch
užívajúcich MSM, neochorel ani jeden zo subjektov.(3) Další experiment zahrnal dve skupiny
po 25 cervených rybiek, ktoré boli rozdelené v jednom velkom akváriu na dve malé. Jedna
skupina bola živená tradicnou potravou pre cervené rybky, druhá skupina mala v potrave
pridaný MSM, ktorý tvoril 2% hmotnosti potravy. Rybky a akváriách boli vystavené
rovnakému stresu z nedostatku pohybu, zo zmien teploty a malým okyslicovaním. Po piatich
dnoch v skupine MSM uhynula jedna rybka, zatial co v kontrolnej skupine zomrelo 11 rybiek
(skoro 50%).(3)
Pri intenzívnom chove úžitkových zvierat sa v poslednej dobe zaužívalo dodávanie antibiotík
do ich potravy , aby sa urýchlil rast a zabránilo sa chorobám, ktoré sú vyvolané stresom.
Produkty zvierat, ako je mäso, mlieko alebo vajcia obsahujú zvyšky antibiotík, ktoré
nevyhnutne konzumujeme. Neuvážené používanie týchto antibiotík je jednou z hlavných
prícin vzniku kmenov rezistentných baktérií. Známe príklady sú ´nemocnicné baktérie´
MRSA (Staphylococcus aureus odolný voci Meticilínu) a VRE (enterokoky odolné voci
Vancomycínu). Dnes, pri rastúcej odolnosti baktérií, predstavujú tieto jednu z hlavných
hrozieb pre cloveka. Preto je fascinujúce, ako MSM, pridaný do potravy zvierat, môže znížit
ich vystavenie sa stresu a zlepšit ich zdravotný stav, pretože zarucí zníženie množstva
podávaných antibiotík.
Koža
Síru nazývajú aj “minerálom krásy” z prírody, udržuje pokožku hladkú a mladistvú, a vlasy
lesklé. Síra je nevyhnutným prvkom pri tvorbe kolagénu a keratínu, proteínov potrebných pre
zdravie a ochranu pokožky, nechtov a vlasov.(6) Rôzne experimenty dokázali, že všetky
dermatologické postihnutia, casto spojené s alergiami, pozitívne reagujú na dietetický režim
obohatený MSM. Je dokázané, že podávanie MSM orálnou cestou je úcinným liekom proti
akné, ruži, suchej pokožke a podráždeniu pokožky.(3) Lokálne aplikovaný vo forme gelu alebo
roztoku, je MSM užitocný pri liecbe porúch kože ako sú: akné, psoriáza, ekzém, dermatitída,
lupienka, svrab a rôzne mykotické infekcie.(1,6) Aj jazvy zaprícinené operáciami a popáleniny
majú pozitívne výsledky po lokálnej aplikácii, novšie jazvy sa dajú prakticky vyliecit tak, že
sa stanú skoro neviditelnými a tiež pri starších jazvách sa dá dosiahnut znacné zlepšenie.

 • KOMU JE URČENÝ METYLSULFONILMETÁN?

MSM je vhodný pre všetkých, ktorí poznajú a vážia si hodnotu vlastného zdravia a majú v
úmysle starat sa on, kolko je to možné. Vášniví športovci a atléti ho môžu užívat pre
zlepšenie vlastných výkonov a pre urýchlenie regenerácie. Ludia postihnutí degeneratívnymi
ochoreniami ho môžu užívat pre citlivé zlepšenie ich zdravotného stavu. MSM nie je všeliek,
ktorý vyrieši každý jednotlivý zdravotný problém. Naopak sa jedná o výživový doplnok,
ktorý v dávnych dobách ludia prirodzene požívali v dostatocných množstvách. Toto sa nedá
povedat o dnešku. MSM môže pomôct organizmu lepšie sa liecit a udržat si vlastnú vitalitu.
MSM ale nemôže všetko urobit sám. Základom nášho zdravia sú i zdravé životné podmienky,
ktoré nám umožnujú byt štastnými, starostlivost o zdravie a ktoré zahrnajú:
– zdravé jedlo doplnené aspon MSM, vitamínom C, oligoelementami, všetkými výživnými
látkami, ktoré prakticky nikto nepožíva v dostatocnom množstve
– láska
– dostatok spánku
– dostatok slnecného svetla a cerstvého vzduchu
– stála meditácia alebo modlitba
– dosiahnutelné ciele, adekvátne vlastnej povahe

 • DÁVKOVANIE A DOPORUČENÉ UŽÍVANIE

Optimálne dávkovanie závisí od povahy a intenzity zdravotných problémov. Vo väcšine
prípadov sú na zaciatku liecby postacujúce dve tablety po 500mg, dvakrát denne (pre deti
mladšie ako desat rokov je doporucená dávka jedna tableta dvakrát denne, pre staršie deti dve
tablety dvakrát denne). Po niekolkých mesiacoch môže byt dávka znížená na jednu tabletu
dvakrát denne. Pre ludí s vážnymi problémami je potrebné zvýšit dennú dávku, aby sa
dosiahol potrebný liecebný úcinok, až na štyri tablety trikrát denne. Takéto dávkovanie
doporucujeme pri parazitických infekciách. V niektorých skúmaných prípadoch pacienti
nezaregistrovali výrazné zlepšenie ich stavu až kým im nebola podávaná 30 gramová denná
dávka.(6) Aj ked sa neprejavili žiadne negatívne úcinky, takáto dávka sa väcšine jedincov
normálne nedoporucuje.(3,6)
Doporucujeme zvyšovat dennej dávky postupným spôsobom, od dvoch tabliet dvakrát denne
a nezvyšovat dávky, pokial by boli prítomné intoxikacné príznaky. Aj ked to nie je obvyklé,
tieto symptómy zahrnajú nauseu a cefaleu (vid nižšie). MSM by sa mal užívat s pohárom
vody, pol hodinu pred jedlom. Pretože stimuluje hladinu energie, bežne nedoporucujeme jeho
užívanie v hodinách pred nocným spánkom.

 • JE METYLSULFONILMETÁN BEZPEČNÝ?

Stupen toxicity MSM patrí medzi najnižšie, je rovnaký ako pri vode. Ked bol MSM podávaný
dobrovolníkom, neprejavil sa žiadny toxický úcinok pri dávke 1 gram/kg telesnej hmotnosti,
pocas 30 dní. Aj intravenózne injekcie 0,5 gr/kg telesnej hmotnosti denne, pät dní v týždni,
nevyvolali u ludí žiadne toxické úcinky. Smrtiaca dávka (DL50) MSM u myší je 20g/kg ich
telesnej hmotnosti. Bola vykonaná široká škála experimentov s MSM ako zložkou v potrave,
a nebola zaregistrovaná žiadna alergická reakcia. Jeden nepublikovaný výskum Oregon
Health Sciences University, ktorý prebiehal šest mesiacov a týkal sa dlhodobej toxicity
MSM, nezaznamenal žiadny toxický úcinok. V tomto výskume užívalo 12000 pacientov 2 gr.
MSM denne, bez prejavov vedlajších úcinkov.(8) Bolo dokázané, že úcinnost MSM sa
zvyšuje a spája s vitamínom C.

 • DETOXIKAČNÉ PRÍZNAKY

Väcšina pacientov pri zacatí užívania MSM nepozoruje v skutocnosti vela reakcií, maximálne
slabé príznaky detoxikácie. Takýmito príznakmi môžu byt slabá forma diarhey, erytem,
cefalea, únava, ktoré sa zvycajne do týždna vytratia. Niektorí pacienti, menej ako 20%,ktorí
užívajú MSM môžu udávat známky nevolnosti pocas prvých dní užívania. Velkou útechou je
vedomie, že cím silnejšie sú tieto príznaky, tým viac toxických látok je akumulovaných v
organizme, a tým viac je potrebné užívanie MSM pre jeho ocistu. Ak by sa dostavili príznaky
detoxikácie vo zvýšenej miere, je možné znížit dávku MSM a neskôr ju postupne zvyšovat,
ked tieto symptómy vymiznú.

 • AUTOR

Paul Klein Breteler je praktickým lekárom v L´Aia, v Holandsku. Vykonáva privátnu prax
ako lekár špecializovaný na homeopatiu, na ortomolekulárnu terapiu, a na terapie spojené s
aurou a cakrou. Publikoval rozlicné články vo vedeckej i nevedeckej tlaci a je riaditeľom
MSM Medical Information Foundation (nadácia pre lekársku informáciu o MSM), so sídlom
v Holandsku.

BIBLIOGRAFIA
1. Herschler, R.J.: Methylsulfonylmethane and Methods of Use. United States Patent
4,296,130: 1981.
2. Herschler, R.J.: Methylsulfonylmethane in Dietary Products. United States Patent
4,616,039: 1986.
3. Herschler, R.J.: Dietary Products and Uses Comprising Methylsulfonylmethane. Brevetto
Statunitense 4.863.748: 1989.
4. Herschler, R.J.: MSM: a Nutrient for the Horse. Eq. Vet. Data, 1986.
5. Mindell, E.L.: The MSM Miracle. Enhance Your Health with Organic Sulfur. Good Health
Guides, Keats Publishing, Inc, Connecticut, USA: 1997.
6. Ley, B.M.: The Forgotten Nutrient MSM: on Our Way Back to Health with Sulfur. Health
Learning Handbooks, BL Publications, California: 1998.
7. Owen, B.: Ask Dr. Bob?? Why MSM?? Health Hope Publishing House, California, 1997
8. Jacob, S.W: The Current Status of MSM in Medicine. Am. Acad. Med. Prev., 1983.
9. Jacob, S.W. and Herschler, R.J.: Introductory Remarks: Dimethylsulfoxide after Twenty
Years. Ann. N.Y. Acad. Sci.: 1983.
10. Moore, R.D. and Morton, J.I.: Diminished Inflamatory Joint Disease in Mice Ingesting
Dimethylsulfoxide (DMSO) or Methylsulfonylmethane (MSM). Fed. of Am. Soc. for Exp.
Biol., Atti del convegno per il 69° Anniversario. 1985: 692.
11. Richmond, V.L.: Incorporation of Methylsulfonylmethane into Guinea Pig sieroproteine.
Life Sciences 1986, vol. 39, pp 263-268.
12. Morton, J.I. and Siegel, B.V.: Effects of Oral Dimethylsufoxide (DMSO) and
Dimethylsulfone (MSM) on Murine Autoimmune Lymphoproliferative Disease. Proc. Of the
Soc. for Exper. Bio. and Med. 1986, vol. 183, pp. 227-230.
13. Munck-Khoe, L.K. de: Vitaminen, Hardware of Software? Deel 1. Ortho 14(5), 1996:
204-211.
14. Munck-Khoe, L.K. de: Vitaminen, Hardware of Software? Deel 2. Ortho 14(6), 1996:
252-261.
15. Vos, R. de: De Magie Van Het Leven Zit in De Chemie. Folia Orthica 1998 (1): 7-10.
16. Lamers, H.J.: Ferdinand Huneke, Ontdekker en Grondlegger van de Neuraaltherapie.
Tijdschr. Voor Integr. Geneesk. 1996; 12(1): 18-22.
17. Nieuwenhuis, R.A.: Anti-oxidanten, De Effectieve Beschermers van Onze Gezondheid.
Orthos Media, Den Haag, 1993

 

 

 

 

 

6 Responses to ZÁZRAK METYLSULFONILMETÁN

 1. MSM prasok píše:

  PRI MOJíCH CHOROBáCH VYSOKÝ TLAK KRVI, DIABETES MELITUS, CHRONICKÁ PRIEDUŚKOVá CHOROBA, 7 KRÁT PREKONANÝ ERIZIPEL -- RUŽA, PROBLÉMI S LINFATICKÝMI CIEVAMI. UŽÍVAM 7 DNÍ, KAŽDÉ 3 MESIACE MÁM KOMPLETNÉ LEKÁRSKE VYŚETRENIE, UVIDÍM ČO UKÁŽU KRVNÉ TESTY.
  ŠTEFAN DÓZSA.

 2. jan gajdoš píše:

  začal som s uživaním msm 1x denne rano,niektore príznaky bolesti klbov sa už neprejavuju,taktiž aplikujem olej rakytníka orálne rano v kobinácii s tekvicovým olejom,uvidím ako dalej,budem informovať.Pracujem v tejto oblasti viac rokov…….ozvem sa neskôr.

 3. roman12 píše:

  Ja mam s MSM len tie najlepsie skusenosti, trpel som tazkym ekzemom a to doslovne, opuchanim tvare, oci, čela, ruk, prstov, mokvanim a extremnym svrbenim ran, lekari to nazyvaju atopickym ekzemom, akonahle zacnem brat MSM vo zvysenych davkach 3 az 10g/denne stav sa okamzite zlepsuje len ho treba brat rano alebo na obed a najlepsie s vitaminom C, neuzivat tesne pred spanim, lebo je to zivotabudic a potom clovek nevie zaspat. Inac je to super vec, uzivam ho vo forme prasku malu lyzicu podla potreby a casu 1 az 2 krat denne, zapijem cajom, vodou, dzusom… Ked sa stav zlepsi tak s davkovanim klesam az s uplnym vynechanim, ked uzivam MSM stravu nejako extra neupravujem, snazim sa vyhybat lepku a sacharidom ale nie je to nic dramaticke, povedal by som ze sacharidom sa ani velmi nevyhybam.

 4. Miriama Mončeková píše:

  Chcela by som sa spýtať do akej miery je nebezpečné užívať MSM spolu s Ascorutinom(co je antikolagulat).začala som ho užívať ráno a večer 1tbl Ascorutin a po pár dňoch sa mi vyhodili mini modriny v látkovej oblasti nôh a popraskané zilky+nahromadene zrazeniny pod kožou… Bolo by asi vhodnejsie Ascorutin nateraz vysadiť?
  MSM potrebujem na bolesť klbov.Dakujem 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.