Preukázané nebezpečenstvo používania mikrovĺn!

Nebezpečné mikrovlny

Preukázané nebezpčenstvo mikrovlnných rúr

Je možné, že milióny ľudí nevedomky obetujú svoje zdravie výmenou za pohodlie mikrovlnnej rúry? A prečo bolo v Sovietskom zväze už v roku 1976 zakázané používať na varenie mikrovlnky? Kto vôbec vynašiel mikrovlnku?

Odpovede na tieto otázky vás možno šokujú natoľko, že zahodíte svoju mikrovlnku do šrotu.

Viac ako 90 percent amerických rodín má už roky v kuchyni mikrovlnku, ktorú užíva na prípravu jedál. U nás sa tento prístroj objavoval len sporadicky, ale po roku 1990 vtrhol aj na náš trh plnou silou.

Keďže sa v prirovnaní,  k obvyklej rúre mikrovlnka javí vhodnejšia a energeticky účinnejšia,  zaobíde sa bez nej veľmi málo súčasných domácností,  stánkov s rýchlym občerstvením a reštaurácií.

Ľudia si zvyčajne myslia, že ich mikrovlnná rúra len varí jedlo a na ne ani na ich stravu,  nemá žiadny negatívny vplyv. Pochopiteľne, veď , keby mikrovlnka skutočne škodila, príslušné inštitúcie by predsa nikdy nepripustili jej predaj.“ Je tomu skutočne tak? Bez ohľadu na to, ako znie zdôvodnenie „oficiálneho“ povolenie týkajúceho sa mikrovlnnej rúry, pokiaľ ide o nás prestali sme ju používať. Dôvodom sú výskumom odhalené a potvrdené fakty, tvoriace obsah tohto článku.

Zmyslom tohto článku je oboznámiť súdneho čitateľa s preverenými dôkazy o tom, že „mikrovlnné varenie“ nielenže nie je prirodzené ani zdravé, ale že je pre nás ďaleko nebezpečnejšie, než si ich vôbec je  ochotný niekto predstaviť. Zamlčovanie faktov a dôkazov v prospech obchodu a priemyslu je všeobecne známa prax. Kvôli tomu v blaženej nevedomosti a bez znalosti vedľajších účinkov a nebezpečenstvu  pokračujeme v bombardovaní  potravín mikrovlnami, v domnení, že je to tak dobre …

Zoznámime vás s radom nezodpovedne skrývaných faktov a bude len na vás, aké z nich vyvodíme dôsledky.

Ako pracuje mikrovlnná rúra?

Mikrovlny sú jednou z foriem elektromagnetickej energie. Podobne ako svetelné alebo rozhlasové vlny zaujímajú časť elektromagnetického spektra. Vo veku moderné technológie ich využívame k diaľkovému prenosu telefónu, televíznych programov a počítačových informácií, či už na zemi alebo prostredníctvom satelitov. Ale najznámejšie sú nám ako zdroj energie na ohrievanie alebo varenie jedla.

Každá mikrovlnná rúra obsahuje takzvaný magnetron, špeciálne trubice, v ktorej magnetické a elektrické polia pôsobia na elektróny tak, aby produkovala žiarenie v mikrovlnnom spektre okolo 2450 megahertzov (MHz), čiže 2,45 GHz. Takto vyprodukované mikrovlnné žiarenie pôsobí na molekuly potravín.

Všetky energetické vlny mení svoju polaritu z pozitívnej na negatívnu, a to pri každom cykle vlny. U mikrovĺn k týmto zmenám dochádza nespočetnekrát za sekundu. Molekuly potravín – obzvlášť molekuly vody – majú pozitívne a negatívne „konca“, podobne ako severný a južný pól magnetu. Sú teda dvojpólové – bipolárne.

Bežné typy mikrovlniek majú príkon asi 1000 wattov striedavého prúdu. Magnetróny generované mikrovlny bombardující jedlo núti bipolárnej molekuly, aby v snahe prispôsobiť sa ich frekvenciu, rotovali milióny krát za sekundu. Zmietanie molekúl priamo vo vnútri jedla vyvolá trecie teplo, ktoré ho varí zvnútra. Násilím vyvolané molekulárnej trenie však súčasne značne poškodzuje štruktúru všetkých okolitých molekúl; nezriedka je úplne roztrhá alebo prinajmenšom značne deformuje. (Veda tomu hovorí „štrukturálne izomerie“.)

Pre porovnanie. Zatiaľ čo tvorba tepla prichádzajúceho zo Slnka spočíva na princípe pulzujúceho jednosmerného prúdu (DC), mikrovlnnej rúry užívajú na jeho vytvorenie striedavý prúd (AC). Magnetron v rúre navyše produkuje špičky vlnových dĺžok energie vo veľmi zúžené frekvenciu energetického spektra, zatiaľ čo slnečné prichádza v širokom frekvenčnom pásme.

K popisu vlastností elektromagnetických vĺn je používaná rad termínov, napríklad vlnová dĺžka, amplitúda, cyklus a frekvencie. O čo tu pritom ide?

* Vlnová dĺžka udáva typ žiarenia, napríklad rozhlasové vlny, röntgenové žiarenie, žiarenie ultrafialové, viditeľné, infračervené, atď

* Amplitúda udáva rozsah kmitu zmeraného od východzieho bodu.

* Cyklus udáva jednotku frekvencie, napríklad v cykloch za sekundu, hertz (Hz), alebo v taktoch za sekundu.

* Kmitočet udáva počet výskytu [kmitov] v časovom intervale (zvyčajne 1 sekunda); ide teda o počet opakovaní priebehu udalosti za jednotku času; napríklad počet opakovaní cyklov za sekundu.

Žiarenie je rozptyl energie elektromagnetickými vlnami. Podľa definície fyzikálneho názvoslovia ide o „elektromagnetickej vlny vysielané atómami a molekulami rádioaktívnych látok v dôsledku jadrového rozpadu“. Žiarenie vyvoláva ionizáciu, pretože neutrálne atómy získavajú alebo strácajú elektróny. Zhrnuté: v mikrovlnnej rúre dochádza k rozpadům a zmenám molekulárnej štruktúry potravín vystavené procesu radiácie. Výrobcovia by správne mali hovoriť o „radiačných rúrach“, ale je otázne, či by potom vôbec ešte nejakú predali. Názov však presne vystihuje čím mikrovlnná rúra skutočne je.

Bolo nám povedané, že mikrovlnná príprava jedla nie je to isté ako jeho ožarovania (radiačná „treatment“). Budí to dojem, že je použité úplne rozdielnych energetických vĺn odlišné intenzity. Ani jedna doterajšia úradné štúdie však nepreukázala neškodnosť užívanie mikrovĺn. Pritom všetci vieme, že platnosť oficiálnych štúdií býva „vo vyššom ekonomickom záujme“ zámerne obmedzená. Mnohé z takýchto „oficiálnych štúdií“ sa tiež neskôr ukázala ako žalostne nepresná. Spotrebitelia by mohli očakávať, že experti používajú v dostatočnej miere zdravý sedliacky rozum. Pravdou je však pravý opak.

Zoberme si príklad z vajíčok. Koncom šesťdesiatych rokov bolo celosvetovo proklamované vyhlásenia o ich „preukázané škodlivosti ľudskému zdraviu“. Táto akcia nám vy-niesla imitácia vaječných produktov a veľké zisky ich výrobcom, zatiaľ čo vaječné farmy jedna po druhej krachovali. Nedávna štúdia, opäť sponzorovaná americkou vládou, tvrdí a dokladuje, že vajcia cez všetky vtedajšie „vedecky overená vyhlásenie“ nášmu zdraviu neškodí. Tak komu a čomu by sme vlastne mali veriť? Akých kritérií by sme mali používať, ak posudzujeme záležitosťou, ktoré sa priamo týkajú nášho zdravia?

Aj keď sa v súčasnej dobe prehlasuje, že sa mikrovlny „zaručene nevyvracajú do okolia“, ak sa mikrovlnky správne užívajú podľa schváleného návodu, rozhodnutie, či chce alebo nechce jesť jedlá pripravené v mikrovlnnej rúre, leží na spotrebiteľovi. To isté samozrejme platí predovšetkým pre rozhodnutie, či si ju vôbec kúpiť.

Mikrovlny sú nebezpečné pre prípravu dojčenského mlieka!

Bola zverejnená celá rada veľmi vážne mienených výstrah, ktorých si ale ťažko niekto všimol. Napríklad v príručke Mladým rodinám, od Minnesota Extension Service Minnesotskej univerzity, vydané v roku 1989, stojí: Hoci mikrovlny ohrejú jedlo rýchlo, nemožno ich odporučiť pre ohrievanie dojčenských fliaš. Fľaša sa môže zdať na dotyk chladná, ale tekutina vo vnútri môže byť extrémne horúca a môže deťom popáliť ústa a pažerák. Aj tvorba pary v uzavretej nádobe, akou je detská fľaša, môže spôsobiť výbuch.

Ohrievanie fľaše v mikrovlnke môže byť príčinou nepatrných zmien štruktúry mléka.V dojčenskej zmesi môže dôjsť k strate niektorých vitamínov. V ohriatom materskom mlieku môžu byť zničené isté ochranné látky. Ohrievanie fľaše držané v prúde horúcej vody z kohútika, alebo postavené do misy teplej vody síce vyžaduje niekoľko minút navyše, ale je to oveľa bezpečnejšie.

Dr Lita Lee z Havaja 9. decembra 1989 v časopise Lancet oznámila:

„V dojčenskej zmesi ohrievanej v mikrovlnke konvertujú určitej transaminokyseliny na svojej syntetickej cisisomery. Syntetické izoméry, či už cisaminokyseliny alebo mastné kyseliny, nie sú biologicky aktívne. Mimo to aminokyseliny L-PROLINE konvertujú na svoje d-izoméry, známej neurotoxické [nervovej] a nefrotoxické jedy [zasahujú obličky]. Je už dosť zlé, že mnoho nemluvniat nie je dojčené, ale teraz sú napodobeniny mlieka (dojčenskej výživy) robené dokonca ešte jedovatějšími užívaním mikrovĺn. “

Mikrovlnami upravená krv zabíja!

Roku 1991 bol v Oklahome požadovaný zákon, týkajúce sa nemocníc užívajúcich mikrovĺn na ohrievanie krvi k transfúzím. Spomínaný proces poškodil pacientku Normu Levitt, ktorá zomrela po transfúzii krvi. Ošetrovateľka totiž predhriali krvný konzervu v mikrovlnnej rúre. Táto tragédia ozrejmuje, že sa za „ohrievaním“ mikrovlnami skrýva podstatne viac, ako sme ochotní uveriť. Krv sa pred transfúziami predhrieva bežne, ale nie v mikrovlnných rúrach. V prípade pani Levitt pozmenili mikrovlny jej zloženie, čo ju zabilo.

Je očividné, že mikrovlnné žiarenie okrem „ohrievanie“ robí sa zahrievaným látkami ešte niečo navyše. Je úplne zjavné, že ľudia, ktorí si pripravujú jedlo v mikrovlnke, prehĺtajú spolu s upravenou potravou „čosi neznámeho“.

Pretože telo je závislé na elektrochemických procesoch, každá sila, ktorá rozvráti alebo zmení elektrochémiu ovplyvní aj fyziológiu ľudského tela. Vynikajúci popis je v knihe Roberta O. Beckera: „The Body Electric“ (Telesná elektrina) a knihe Helen Sugarman: „Warning, the Electricity Around You May Be Hazardous to Your Health“.

Vedecké dôkazy a fakty.

V porovnávacej štúdii účinkov konvenčným spôsobom av mikrovlnke pripraveného jedla, uverejnenej (1992) v nemeckom Rauma & Zeit (obdoba časopisu Vesmír), čítame:

Základné hypotéza prírodnej medicíny uvádza, že zavedenie neobvyklých molekúl a energií do ľudského tela s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí viac škody ako úžitku.

V mikrovlnami pripravené strave sú zmenené molekuly aj pridaná energie; oboje je v jedle varenom spôsobom používaným už od objavu ohňa neprítomné. Mikrovlnná energia vyžarovaná slnkom a ostatnými telesami (infračervené žiarenie) spočíva na jednosmernom prúde. Umelo generované mikrovlny, ako v mikrovlnnej rúre, sú produktom striedavého prúdu a vyvolávajú až miliardu a viac zvratov polarity za sekundu v každej molekule potravy, na ktorú narazí. Za týchto okolností je tvorba neprirodzených molekúl nevyhnutná. Bolo pozorované, že prirodzené aminokyseliny pritom vykazujú izomérová zmeny [zmeny morfologického tvaru], a že sú pôsobením mikrovĺn doslova transformované do pre organizmus jedovatých foriem.

Jedna z krátkodobých štúdií podchytila významné, znepokojujúce zmeny v krvi jednotlivcov, takmer bezprostredne po konzumácii mikrovlnami upraveného mlieka a zeleniny. Osem dobrovoľníkov jedlo rôzne kombinácie rovnakých jedál pripravených odlišným spôsobom, pričom všetky jedlá spracovaná mikrovlnnou rúrou spôsobila významné zmeny v ich krvi. Zatiaľ čo hodnota hemoglobínu klesla, stúpla u všetkých hladina bielych krviniek a cholesterolu. Na zistenie energických zmien v krvi bolo použité luminiscenčných [svetielkujúcich] baktérií. Po vystavení účinkom krvného séra, získaného po strávenie potravy upravené mikrovlnami, bol pozorovaný výrazný nárast ich vyžarovanie.

Odkiaľ pochádzajú tieto poznatky?

Švajčiarska klinická štúdia

Dr Hans Ulrich Hertel, dnes penzión-vaný vedec zaoberajúci sa výživou, pracoval niekoľko rokov u veľkej švajčiarskej potravinárskej spoločnosti obchodujúce v celosvetovom meradle. Pred rokmi bol prepustený z práce, kvôli námietkam vzneseným voči istým spracovateľským metódam, bezpredmetné potraviny prirodzených vlastností.

Spoločne s kolegom, profesorom Laussanské univerzity, uverejnili v roku 1991 správu o výskume, v ktorej oznámili, že potrava pripravovaná v mikrovlnnej rúre môže pre naše zdravie predstavovať väčšie riziko ako jedlo varené obvyklým spôsobom. V článku, ktorý sa objavil aj v 19. čísle Journal Franz Weber, uviedli, že jedlo pripravené mikrovlnami má na krv rakovinotvorné účinky. V článku boli zverejnené aj výsledky už spomínaného výskumu. Obálku seriózneho časopisu vtedy zdobil ponurý obrázok Smrtka nesúci mikrovlnnú rúru …

Dr Hertel bol prvým západným vedcom, ktorý nielen koncipoval, ale aj vykonal kvalitnú klinickú štúdiu účinkov mikrovlnami spracovaných živín na krv a fyziológiu ľudského tela. Táto skromná, ale úplne kontrolovaná štúdia vyniesla na svetlo ako mocné sú degeneratívne sily produkovanej v mikrovlnnej rúre a nástrahy driemajúcu v takto spracovanej potrave. Vedecký záver ukázal, že mikrovlnné varenie mení vnútorná skladbu živín v potrave, že sa tieto zmeny prejavujú a participujú na krvi a môžu vyvolať degenerácie v ľudskom organizme. Na tomto výskume sa podieľal aj Dr Bernard H. Blanc z biochemické fakulty prestížneho švajčiarskeho spolkového technologického inštitútu (ETH).

Testy

Účastníci štúdie dostali v odstupe dvoch až piatich dní jednu z nasledujúcich variantov stravy na lačný žalúdok:

(1) surové neupravené(raw) mlieko;

(2) to isté mlieko konvenčne zvarené;

(3) mlieko pasterizované;

(4) to isté surové mlieko, ale zvarené v mikrovlnke;

(5)bio

surovú zeleninu z organickej farmy;

(6) totožnú zeleninu uvarenú obvyklým spôsobom;

(7) rovnakú zeleninu, ale mrazenú a rozmrazenú v mikrovlnnej rúre;

(8) rovnakú zeleninu uvarenú v mikrovlnke.

Dobrovoľníci boli odlúčení a každému bol bezprostredne pred jedlom odobratý krvnú vzorku. Ďalšie vzorky potom boli odoberané v presne definovaných intervaloch po vypití zhora uvedených dávok mlieka či konzumácii pripravené zeleniny.

Vo všetkých krvných vzorkách odobratých po požití jedla uvareného v mikrovlnnej rúre boli zistené významné zmeny. Zahŕňali zníženie všetkých hodnôt hemoglobínu a cholesterolu, obzvlášť markantne sa zmenil pomer medzi hodnotami HDL [zdravý cholesterol] a LDL [nezdravý cholesterol]. Lymfocyty [biele krvinky] prezrádzali oveľa zreteľnejšie krátkodobý nárast, nasledujúce po prijatí mikrovlnami pripravené stravy, ako po zjedení všetkých ostatných variantov. Všetky tieto ukazovatele signalizujú degenerácii. Navyše sa prejavilo vysoko významné spojenie medzi množstvom mikrovlnnej energie použitej na prípravu testovacích jedál a silou vyžarovania luminiscenčných baktérií, pridaných do krvného séra testovaných osôb. Dr Hertel dospel k záveru, že takto technicky derivovaný energie skutočne môže byť vnesená do tela potravou, induktívne spracovanú mikrovlnami.

Dr Hertel hovorí: „leukocytóza, už nemožno pripísať bežným každodenným odchýlkam, berú hematológovia veľmi vážne. Leukocyty totiž nezriedka signalizujú patogénne vplyvy na živý systém, napríklad otravy a bunková poškodenia. Nárasty hladín leukocytov boli po požití mikrovlnami spracované potravy oveľa výraznejšie, než u všetkých ostatných variantov. Vyšlo najavo, že nárasty spôsobil výhradne príjem potravy obsahujúce mikrovlnami spracované substancie. “

„Uvedený proces spočíva na fyzikálnych princípoch a bol potvrdený v odbornej literatúre. Zjavný prísun dodatočnej energie, preukázaný luminiscenčnými baktériami, je len ďalším potvrdením navyše. Pokiaľ ide o nebezpečné účinky mikrovlnného žiarenia na živé systémy, existuje obsiahla vedecká literatúra. Je však prekvapujúce, keď si uvedomíme ako málo úsilia bolo venované snahe nahradiť zhubnú mikrovlnnú technológiu takú, ktorá by bola viac v zhode s prírodou. “

„Technologicky spočíva produkcie mikrovĺn na princípe striedavého prúdu. Atómy, molekuly a bunky zasiahnuté tvrdým elektromagnetickým žiarením sú nútené obracať svoju polaritu 1 až 100-miliardukrát za sekundu. Pritom v žiadnej organickej sústave neexistuje atóm, molekula alebo bunka, ktorá by po dlhšiu dobu dokázala vzdorovať tejto násilnej ničivej sile, a to dokonca ani pri nízkej hladine energie v rozsahu miliwattov. Všetky bipolárnou prírodné látky – ako napríklad kyslík v molekulách vody – reagujú veľmi citlivo. Na tomto princípe spočíva výroba tepla pri mikrovlnnom varení; žiar produkuje násilnej trenie vyvolávané v molekulách vody. Zložité molekulárnej štruktúry sú pritom Rozorvané a makromolekuly mocne deformované, čím sa nekontrolovateľne mení ich kvalita. “

„Postup je v ostrom protiklade k obvyklému varenie, využívajúcemu konvenčného prestupu tepla privádzaného zvonka. Varenie mikrovlnami naproti tomu začína vo vnútri buniek a molekúl obsahujúcich vodu, v ktorých sa energia trením transformuje na teplo. Okrem silných účinkov trecieho žiaru, teda termických, sú tu ešte účinky netermické, ktoré až doteraz neboli takmer nikdy brané do úvahy. K úplne rovnakým násilným deformáciám môže dôjsť aj priamo v tele. Ak sa priamo vystavíme žiarenia radaru alebo iného mikrovlnného zdroje, deje sa s našimi molekulami to isté, ako s tými v jedle Mučenie v mikrovlnke. “

Je teda zrejmé, že ožiarenie mikrovlnami vedie k deformácií štruktúry molekúl v potravinách. Ožarovanie vytvára nové zmesi s chemickými väzbami, aké v prírode vôbec neexistujú. Tieto takzvané radiolytické zmesi vznikajú molekulárnym rozkladom (rozpadom) ako priamy dôsledok ožiarenia.

Výrobcovia mikrovlniek trvajú na tom, že mikrovlnami spracovaná ožiarená potrava neobsahuje „významne zvýšený podiel“ radiolytických prvkov ako kurčatá, pečivo alebo iné konvenčne varené jedlo. Tu prezentovaný klinický vedecký dôkaz je usvedčuje z klamstva. V Spojených štátoch dodnes nikdy nikto nevykonal akýkoľvek test, týkajúce sa účinkov mikrovlnami spracovaného jedla na ľudské telo. Je snáď len náhoda, že vždy bol väčší záujem o štúdie, na tému: „čo sa stane, ak sa dvierka na mikrovlnke nedovierajú?“ Zdravý sedliacky rozum predsa hovorí, že centrom pozornosti musí byť skôr to, čo sa deje s jedlom vareným vnútri. A pretože ľudia takto zmenené jedlo jedia, nemali by sa skôr zaujímať o to, čo vyvolajú rozpadnuté molekuly v biologickej štruktúre telesných buniek?

Ako umlčať pravdu!

Keď doktori Hertel a Blanc publikovali výsledky svojho výskumu, úrady okamžite zareagovali. Lenže úplne inak ako „by sa dalo očakávať“ … Vplyvná obchodnej organizácie švajčiarskych obchodníkov s elektro-zariadením pre domácnosť a priemysel, známa ako FEA, šikovne zasiahla už v roku 1992. „Donútila“ predsedu súdu v Seftigen (kantón Bern) k tomu, aby v marci 1993 vydal nariadenie, ktoré vedcom prakticky nasadilo „roubík“. Dr Hertel bol navyše neskôr odsúdený za „poškodzovanie obchodných záujmov“ a bolo mu zakázané publikovať akékoľvek ďalšie výsledky. Hertel však stál za svojim a bojoval proti tomuto rozhodnutiu ešte niekoľko rokov.

Nakoniec, 25. augusta 1998, zrušil hanebné seftigenské uznesenia rozhodcovský súd v Štrasburgu. Európsky súd pre ľudské práva navyše konštatoval, že rozhodnutím švajčiarskeho súdu z roku 1993 bola porušená Hertelova práva. Súd konštatoval, že „príkaz mlčania“, vyrieknutý v roku 1992 proti Dr Hertel, ktorému bolo zakázané zverejniť poznatky potvrdzujúce, že mikrovlnné rúry sú nebezpečné ľudskému zdraviu, bol „proti právu na slobodné vyjadrenie“. Švajčiarsko mu nakoniec muselo vyplatiť patričné odškodnenie.

Kto vynašiel mikrovlnnú rúru?

Pre podporu a urýchlenie pohybu vojenských operácií vyvinuli mikrovlnnej „Radiomissory“, prvé poľné rúry použité za invázia do Ruska, nacisti. Možnosť využívať elektronického vybavenia k príprave jedla v masovom meradle riešila významný logistický problém v priebehu operácie Barbarossa energeticky výhodným spracovaním požívatín v značne skrátenej dobe.

Po vojne spojencami objavili nemeckú správu o lekárskom výskume, ktorý sa zaoberal vlastnosťami mikrovĺn. Dokumenty boli spoločne s niekoľkými funkčnými mikrovlnkou prevedené do rezortu vtedajšieho Ministerstva vojny USA a klasifikované ako tajné, s odkazom na „neskorší vedecký výskum“. Niekoľko nemeckých mikrovlniek ukoristili aj Rusi, ktorí však na rozdiel od Američanov ihneď vykonali dôkladný výskum ich biologických účinkov. Neskôr ich používanie v Sovietskom zväze zakazoval zákon a Sovieti vydali medzinárodný varovanie o zdravotnom riziku a ohrozeniu biologického životného prostredia „mikrovlnka“ a podobným vysokofrekvenčným elektronickým zariadením.

Tiež iní východoeurópski vedci referovali o zhubných účinkoch žiarenia mikrovĺn a presne vymedzili hranice použitie. USA však európske oznámenia o škodlivých účinkoch neprijali, a to dokonca ani potom, keď EPA odhadla, že emisie zdrojov rádiového a mikrovlnného žiarenia v Amerike vykazujú nárast o 15 percent ročne.

Karcinogény v jedle spracovanom mikrovlnami!

V knihe Zdravotné účinky mikrovlnného žiarenia mikrovlnnej rúry av marcovom aj septembrovom vydaní časopisu Earthletter (List Zemi), ročník 1991, Dr Lita Lee uviedla, že elektromagnetické žiarenie mikrovlnnej rúry poškodzuje potraviny a mení varené substancie na organotoxické a karcinogénne látky. Výsledky výskumu zhrnuté v tomto článku prezrádzajú, že mikrovlnné rúry sú oveľa škodlivejšie, než sme sa domnievali.

Zo súhrnu ruských poznatkov, uverejneného v publikácii Atlantis Raising Educational Center v oregonskom Portlande, vyplýva, že sa pri všetkých potravinových testoch vytvorili karcinogény. Žiadne z testovaných jedál pritom nebolo mikrovlnám vystavené dlhšie, než bolo potrebné na jeho úprave, tzn. uvarení, roztopení alebo ohriatie, zabezpečujúca zdravé požití.

Súhrn niektorých výsledkov:

* Po ožiarení pripravovaného mäsa mikrovlnami sa vytvoril d-nitrosodiethanolamin (neslávne známy karcinogén);

* Časť aminokyselín obsiahnutých v mlieku a obilných zrnách konvertovala po ožiarení na karcinogény;

* Rozohriatím zmrazených plodov konvertoval v ich častiach obsiahnuté glykozidy a galactosidy na karcinogénne látky;

* Už po extrémne krátkej expozícii konvertoval rastlinné alkaloidy v surové, varené i mrazené zelenine na karcinogény;

* Karcinogénne voľné radikály sa tvorili vo všetkých mikrovlnami spracovaných rastlinách, obzvlášť v koreňovej zelenine.

Zníženie výživné hodnoty potravín!

Ruskí výskumníci u testovaných potravín okrem iného zistili aj významné zrýchlenie štrukturálne degradácie, vedúci k úbytku výživné (nutričné) hodnoty o 60 až 90 procent.Mezi zistené zmeny patrí:

* Zníženie biologickej dostupnosti komplexu vitamínov B, vitamínu C a E, vrátane hlavných minerálnych a lipotropických faktorov u všetkých testovaných potravín.

* Rôzne druhy poškodenia celého radu rastlinných substancií, ako alkaloidov, glykozidov, galaktosidů a nitrilosidů.

* Degradácia nukleoproteínov v mäse.

Mikrovlnná choroba!

Rusi vyšetrili tisíce robotníkov, vystavených za dubiózna okolností pôsobenia mikrovĺn (počas vývoja špeciálneho radaru v päťdesiatych rokoch). Výskum odhalil nesmierne závažné zdravotné riziká. Rusi potom definovali striktne dodržiavanou hranicu expozície: 10 mikrowatt pre zamestnancov a pre nezúčastnené 1 mikrowatt.

V knihe Roberta O. Beckera, The Body Electric, je popísaný ruský výskum negatívnych zdravotných účinkov mikrovlnného žiarenia, v súhrne označených ako „mikrovlnná choroba“. Na strane 314, Becker uvádza:

Jej prvým príznakom je nízky krvný tlak a spomalený pulz. Neskoršími a najbežnejšími prejavmi sú chronická podráždenosť sympatetického nervového systému [stresový syndróm] a vysoký krvný tlak. Táto fáza tiež nezriedka zahŕňa bolesti hlavy, závraty, bolesti očí, nespavosť, popudlivosť, úzkosť, žalúdočné kŕče, svalovú tenziu, neschopnosť koncentrácie, vypadávanie vlasov, plus zvýšený výskyt zápalov slepého čreva, sivého zákalu, problémy s plodnosťou a rakovinu. Chronické príznaky nakoniec môžu viesť ku kritickému vyčerpaniu nadobličiek a ischemickej srdcovej chorobe [blokovanie vencovitých tepien a infarktu].

Podľa Dr Lee boli u konzumentov mikrovlnami spracovaných potravín zistené zmeny v krvnej chémiu a zvýšená miera výskytu istých chorôb.

Uvedené symptómy môžu vyvolať nasledujúce zmeny:

* Bola zistená lymfatická ochorenie, vedúce k zníženiu schopnosti ochrany organizmu voči niektorým druhom rakoviny.

* Bol zistený zvýšený objem formácií rakovinotvorných buniek v krvi.

* Bol zistený zvýšený výskyt žalúdočné a črevné rakoviny.

* Bol pozorovaný zvýšený stupeň zažívacích ťažkostí, vedúci až k postupnému zrúteniu vylučovacieho systému.

Závery výskumu vplyvu mikrovĺn.

Nasledujúce poznatky pochádzajú z výskumov biologických účinkov mikrovĺn, vykonaných v najvýznamnejších nemeckých a ruských výskumných ústavoch.

Nemecký základný výskum prebiehal už počas vojenského ťaženia Barbarossa na Humboldtovej univerzite v Berlíne (1942 až 1943), ruská bádania v Bieloruskom inštitútu radiotechnologie v Minsku a Ústavu pre radiotechnologie v Rajastan od roku 1957 až do konca studenej vojny.

Vo väčšine prípadov boli analyzované potraviny vystavené cielenému mikrovlnnému žiareniu o energetickom potenciáli 100 kW/cm3/s na dobu, považovanú za prijateľnú na prípravu zdravotne nezávadné, normálne potravy. Biologické účinky zaznamenané nemeckými a ruskými vedcami možno zhrnúť do troch kategórií.

Kategória I Rakovinotvorné účinky.

[Dva body záznamu sú na kópiu nemeckej správy nečitateľné. Zvyšok je nepoškodený.] 3. Vznik „väzby“ na atmosférickú rádioaktivitu, ktorá sa zdá byť príčinou značného rastu objemu alfa a beta častíc saturovaných v strave.

4. Tvorba rakovinotvorných činiteľov v zmesi proteínového hydrolyzátu * v mlieku a obilkách [* prírodné proteíny, ktoré násilné pridanie vody rozštiepi na neprirodzené fragmenty].

5. Zmena elementárnych výživných látok, ktoré po požití stravy spracované mikrovlnami pôsobí zmätok v zažívacom trakte a labilný katabolizmus [to znamená zrútenie metabolického procesu].

6. Umelé zmeny zloženia jedla vyvolali zlyhanie lymfatického systému [absorpčných ciev] a degenerácii imunitného potenciálu chrániaceho telo pred istými formami neoplazmy [abnormálne rasty tkaniva – nádory].

7. Po požívanie „mikrovlnného“ jedla sa v krvnom sére objavilo vyššie percento rakovinotvorných buniek [cytomatické bunky tumorov, ako napríklad sarkómu].

8. Mikrovlnné rozmrazovanie mrazených plodov vyvoláva zmeny katabolického správanie glykozidov [hydrolytickej dextrózy] a galaktosidů [okysličených alkoholov].

9. Mikrovlnné emisie sú príčinou katabolických zmien [vyvolávajú zrútenie metabolizmu], správanie rastlinných alkaloidov [prvkov na báze organického dusíka], a to aj potom, keď bola surová, varená, či mrazená zelenina exponovaná po extrémne krátku dobu.

10. Okrem rôznych kópií minerálnych molekulárnych formácií sa v rastlinných substanciách tvoria rakovinotvorné voľné radikály [vysoko reaktívne neúplné molekuly], predovšetkým v surové koreňovej zelenine.

11. U štatisticky vysokého percenta osôb vyvolala mikrovlnami spracovaná jedla rakovinové bujnenie v žalúdku a črevách, práve tak, ako všeobecnú degenerácii periférne bunkové tkanivá a postupné zrútenie funkcií zažívacieho a vylučovacieho traktu.

Kategória II Úbytok výživné hodnoty.

Mikrovlnné expozície spôsobili významný úbytok výživné hodnoty u všetkých skúmaných potravín.

1. Zníženie biologickej dostupnosti [schopnosti zužitkovať tieto látky] B-komplexu, vitamínu C, vitamínu E a podstatných minerálnych látok a lipotropů u všetkých potravín.

2. Strata 60 až 90 percent obsahu vitálneho energetického poľa u všetkých testovaných potravín.

3. Zníženie metabolických vlastností a schopnosti integrácie alkaloidov [prvkov na báze organického dusíka], glykozidov, galaktosidů a nitrilosidů.

4. Zánik výživné hodnoty mäsových nukleoproteínov.

5. Významné zrýchlenie štrukturálneho rozkladu u všetkých potravín.

Kategória III Biologické účinky priameho ožiarenia!

Vystavenie mikrovlnných emisií má nepredvídateľné negatívne účinky na všeobecný biologický prospech ľudstva. Táto skutočnosť nebola známa až do doby, kedy Rusi začali so svojimi pokusmi. Pomocou dômyselného vybavenia čoskoro zistili, že ľudský organizmus nie je schopný stráviť látky a substancie vznikajúce v mikrovlnami spracované strave. Zistenie, že už len vystavenie potravín účinkom energetického poľa samo o sebe stačí na vyvolanie natoľko nepriaznivých vedľajších účinkov, viedlo nakoniec až k tomu, že používanie akéhokoľvek druhu mikrovlnných zariadení na úpravu potravín bolo v sovietskom štáte zákonom zakázané (1976).

Zoznam zistených účinkov.

1. U osôb ožiarených mikrovlnami dochádza k zrúteniu pole „životnej energie“, sprevádzaného, v závislosti na dĺžke ožiarenia, stále dlhodobejšími vedľajšími účinkami na ľudské energetické pole.

2. Degenerácia paralelného celulárneho elektrického napätia počas používania prístroja (!), Pozorovateľné hlavne v krvi a lymfatických oblastiach.

3. Schopnosť vonkajšej energie vyvolať degeneráciu a destabilizáciu potenciálu zužitkovanie potravy v ľudskom metabolickom procese.

4. Degenerácie a destabilizácie potenciálu vnútorných bunkových membrán v priebehu katabolického procesu prenosu živín do krvného séra zo zažívacieho procesu [metabolický kolaps].

5. Degenerácie a zrútenie okruhov elektrických nervových impulzov v uzloch celebrálních potenciálov [poruchy v prednej časti mozgu kde sídli myslenie a vyššie funkcie].

6. Degenerácie a zrútenie elektrických obvodov nervov a strata symetria energetického poľa neuroplexů [nervových centier] v popredí a na pozadí ústredného [mozgu] aj autonómnych nervových systémov.

7. Strata rovnováhy a cirkulácie bioelektrických prúdov pri súčasne rastúcej aktivácii retikulárního systému [systému kontroly funkcie vedomia].

8. Dlhodobá kumulatívne strata vitality u ľudí, zvierat i rastlín v okruhu 500 metrov od netienené vyžarujúce jednotky.

9. Dlhodobé zvyškové účinky magnetického „depozitu“, rozptýleného po celom nervovom a lymfatickom systéme.

10. Destabilizácie a výpadok produkcie hormónov a udržiavanie hormonálnej rovnováhy u mužov i žien.

11. Zjavne vyššiu úroveň výskytu porúch vzorca signálu mozgových vĺn v rozsahu vlnenie alfa, theta a delta u osôb vystavených poli mikrovlnných emisií.

12. Boli zistené negatívne psychologické účinky vyvolané poruchami vzorce mozgových vĺn, vrátane straty pamäte a koncentrácie, zníženie emocionálneho prahu, spomalenie intelektuálnych procesov a prípady prerušovaného spánku, ktoré sa v štatisticky vyššom percente vyskytujú u jedincov, ktorí trvalo zdržiavali v dosahu účinkov emisného poľa mikrovlnných aparátov, a »už pri varení alebo vo vysielacích staniciach.

Po prečítaní tohto článku som ja osobne prestal mikrovlnku používat. Dejte vedieť ako na tom ste vy?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.